Stand “Chic & Paper”

diseño de eventos barcelona
Pati interior “La Model”
12 febrer, 2018
diseño de stands barcelona
Aquest stand per a un fabricant de paper havia d'ensenyar cada model de tots els seus productes. Vam decidir crear dos mòduls desmuntables i fàcils de transportar, que fossin susceptibles de ser emprats a d'altres fires. Vam dissenyar una configuració lineal a mig camí entre un magatzem i un taller, amb una superfície màxima d’exposició en tots els plànols, tant horitzontals com verticals. Així vam poder mostrar totes les referències de la marca.
Emplaçament: Fira de Barcelona
Superfície construïda: 10,00 m2
Final d'obra: Gener 2018
Tipus d'intervenció: Efímera
Per a nosaltres era molt important que es veiés tot el catàleg i que es pogués reutilitzar l’estructura. La superfície d’exposició està aprofitada al màxim, així que ens ha funcionat molt bé.

Chic & Paper, Nirtil

CHIC AND PAPER 02
CHIC AND PAPER 03
CHIC AND PAPER 04
CHIC AND PAPER 01