Oficines “Bakery”

Deco Coaching Barcelona
Oficines “MT Consulting”
6 març, 2019
consultas de decoración barcelona
Encara que considerables, els canvis introduïts en aquest espai d'oficines passen gairebé desapercebuts. Malgrat això, entre d’altres objectius, s'han aconseguit crear dues noves zones de reunions, s'ha separat la zona de serveis de l'espai de treball ajudant a crear noves zones d'emmagatzematge, s'ha dignificat la zona d'accés i s'han reorganitzat tots els arxius i material. Amb això s'ha aconseguit millorar el funcionament de tot l'espai sense alterar la seva concepció original.
Emplaçament: Poblenou, Barcelona
Superfície construïda: 115,00 m2
Final d'obra: Gener 2019
Tipus d'intervenció: Decoració i estilisme
Web BAKERY 001
Web BAKERY 002
Web BAKERY 003
Web BAKERY 004
Web BAKERY 005
Web BAKERY 006
Web BAKERY 007
Web BAKERY 008
Web BAKERY 009